شاهین مالت

شاهین مالت

۱۹۴۱

ساخته آمریکاگویندگان:

سم (ساموئل) اسپید / همفری بوگارت / حسین عرفانی

بریجیت اوشانتی (خانم واندرلی)/ مری استور/ شهلا ناظریان

منشی سم/ ثریا قاسمی

کایرو/ پیتر لور/ مرتضی احمدی

سیدنی گرین استریت/ نصرا... مدقالچی

لو/ عطا ا.. کاملی

گوینده تیتراژ و داستانگو: عطاا... کاملی

دیگر گویندگان: ناصر احمدی، حمید منوچهری

/ 0 نظر / 15 بازدید