غول بزرگ مهربان

سینمایی غول بزرگ مهربان

فیلم ۲۰۱۶

غول بزرگ مهربان: ناصر تهماسب

سوفی: مریم شیرزاد

سردسته غول‌ها: حسین عرفانی


سینمایی غول بزرگ مهربان

پویانمایی ۱۹۸۹

غول بزرگ مهربان: اکبر منانی

سوفی: ناهید امیریان

/ 0 نظر / 9 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.