سرود کریسمس

سرود کریسمس میکی‌ها

کارتون والت دیزنی

۱۹۸۳

سرپرست گویندگان: پرویز نارنجی‌ها


گویندگان:

اسکوروچ/ مک داک/ جواد پزشکیان

کراچت/ میکی موس/ محمد عبادی

فرد/ دانلد داک/ تورج نصر

تیم کوچولو/ بچه میکی موس/ رزیتا یاراحمدی

روح مارلی/ گوفی/ ناصر نظامی

روح کریسمس گذشته/ جیرجیرک پینوکیو/ حسین حاتمی

روح کریسمس امسال/ سیامک اطلسی

روح کریسمس آینده/ احمد مندوب هاشمی

نامزد اسکوروچ/ دیزی داک/ مهوش افشاری

دیگر گویندگان: کنعان کیانی، عباس سعیدی، عزت ا.. گودرزی و...

/ 0 نظر / 14 بازدید