لئوناردو

سریال تلویزیونی

زندگی لئوناردو داوینچی

۱۹۷۱

ساخت ایتالیا


سرپرست گویندگان: فهیمه راستکار


داستان گو * هوشنگ لطیف پور

لئوناردو داوینچی * فیلیپ لروآ * منوچهر اسماعیلی

کودکی لئوناردو * فیروزه قوانلو و گویندگان دیگر

فرانچسکو * سعید مظفری

میکل آنجلو * خسرو خسروشاهی

پدر پیرو * پرویز ربیعی

لودویکو * ناصر ممدوح

پدر لئوناردو * نصر ا.. مدقالچی

فرانسوای اول * منوچهر نوذری

استاد وروکیو * حسین رحمانی


دیگر گویندگان: فهیمه راستکار، اکبر منانی، زهرا هاشمی، ناصر خاوری، ناصر نظامی، پرویز نارنجی ها، مهوش افشاری، ناهید امیریان

/ 0 نظر / 10 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.