علی همت مومیوند

آوا پیشه



نمونه کارها

فیلم خارجی

داستان بی پایان ۱۹۸۴ * فالکور (اژدهای پرنده)

کتاب جنگل ۲۰۱۶ * بالو خرسه

یک پلیس و نصفی * پلیس

غریزه جنایت * ژاک

تنها در خانه * یکی از دزدها

سریال خارجی

قصه های جزیره * الک کینگ

بینوایان ۲۰۱۹ * تناردیه

کارتون

دیجیمون * داستانگو

ماجراهای خانواده تراپ * آقای تراپ

برنامه های تلویزیونی

آقای ایمنی (شرکت گاز)

/ 0 نظر / 27 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.