احمد رسول زاده

سرپرست گویندگان و گوینده

۱۳۹۳ - ۱۳۰۹


سرپرست گویندگان

فیلم های خارجی

عمر مختار * آنتونی کویین

کتاب آفرینش

شکوه علفزار

بن هور ۱۹۵۹

کارتون ها (پویانمایی)

رابین هود ۱۹۷۳ / دوبله نخست


گویندگی

فیلم های خارجی

عمر مختار / آنتونی کویین / عمر مختار

اسپنسر تریسی / پیرمرد و دریا

فرناندو ری / ارتباط فرانسوی

ابوطالب / رسالت

کاپیتان نمو / جیمز میسون / بیست هزار فرسنگ زیر دریا

اورسن ولز / نشانی از شر

آلفرد هیچکاک / داستانگوی فیلم مرد اشتباهی

راوی فیلم سریر خون ۱۹۵۷

فیلم های ایرانی

شیر سنگی / عطا ا... زاهد

کمال الملک / اتابک/ محمدعلی کشاورز

کفش های میرزا نوروز / محمد علی کشاورز

کاروان ها / محمد علی کشاورز

بگذار زندگی کنم / احمد قدکچیان

غریبه / علی اصغر گرمسیری

تفنگدار / جمشید مشایخی

سریال های ایرانی

پدر سالار / محمد علی کشاورز

دایی جان ناپلئون / محمدعلی کشاورز

روشن تر از خاموشی / محمدعلی کشاورز

پویانمایی

باگیرا / کتاب جنگل / ۱۹۶۷

راوی کارتون رابین هود - دوبله دوم

مستند

راه ابریشم

/ 0 نظر / 41 بازدید

Whoops, looks like something went wrong.